Begeleiding

Begeleiding

Bij ons staat begeleiding en behandeling in eerste instantie thuis en in de eigen omgeving centraal. We streven ernaar om onze hulp naadloos te laten aansluiten op het dagelijks leven. Daarbij werken we samen met familie, vrienden, school en andere betrokkenen. Begeleiding bij ons is altijd persoonlijk en op maat. We vinden het essentieel om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongere, en onze werkwijze is hier volledig op gericht. We besteden veel aandacht aan het voortraject, het opstellen van doelen en periodieke evaluaties.

Ontdek meer over onze werkwijze

Onze begeleidingsstijl is gebaseerd op de Presentiebenadering. Dit houdt in dat we het opbouwen van een relatie met de jongere als belangrijk beschouwen. Vanuit deze relatie wordt duidelijk welke zorg op een bepaald moment het meest passend is.