Gezinshulp

Gezinshulp

Het komt vaak voor dat wanneer een jongere thuis problemen heeft, er ook een hulpvraag is bij de ouders/verzorgers. In dergelijke situaties kan het waardevol zijn om de hulp niet alleen te richten op de jongere, maar op het hele gezin. Onze hulpverleners zijn er om te helpen bij het oplossen van de problemen in het gezin en om het gezin weer veerkrachtiger te maken.

Dit doen we door hulp thuis aan te bieden, zodat jongeren gewoon thuis kunnen opgroeien. We baseren onze aanpak op de individuele situatie van de jeugdige en het gezin. We kijken naar wat er nodig is, waarbij maatwerk altijd centraal staat.

We hechten er veel waarde aan om aan te sluiten bij de leefwereld van het gezin. Onze werkwijze is hier volledig op afgestemd. We besteden veel aandacht aan het voortraject, het opstellen van doelen en periodieke evaluaties.

Ontdek meer over onze werkwijze

Onze begeleidingsstijl is gebaseerd op de Presentiebenadering. Dit betekent dat we het opbouwen van een relatie met de jongere als belangrijk beschouwen. Vanuit deze relatie wordt vervolgens duidelijk welke zorg op een bepaald moment het meest passend is.