Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Bij ons staat de thuisomgeving centraal als opgroeiplek voor jeugdigen. Ons uitgangspunt is om begeleiding en behandeling in eerste instantie thuis en in de vertrouwde omgeving te bieden. We streven ernaar om onze hulp naadloos aan te laten sluiten op het dagelijks leven. Daarbij werken we samen met familie, vrienden, school en andere betrokkenen.

Ondersteuning voor het gezin

Als er ook behoefte is aan hulp binnen het gezin waar een jeugdige woont, bekijken we samen wat er nodig is. Hierbij staat de situatie van de jeugdige centraal en betrekken we indien nodig het hele gezin. Geen enkele situatie is hetzelfde, dus maatwerk is altijd ons streven.

Een zo thuis mogelijke omgeving, wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is

Wanneer het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen, kunnen jeugdigen (tijdelijk) bij ons verblijven. We hechten er veel waarde aan dat jongeren zich in een omgeving bevinden die zo veel mogelijk aanvoelt als thuis. Bij ons zijn jongeren geen cliƫnten, maar bewoners, en onze woonlocaties hebben altijd een huiselijke sfeer. Ze bevinden zich midden in de wijk of, indien dat beter aansluit bij de zorgbehoefte, in een omgeving met minder prikkels.

Onze aanpak

Het is voor ons erg belangrijk dat de jongere goed bij ons past, en vice versa. Daarom besteden we extra aandacht aan het voortraject. De fasen die volgen zijn de observatieperiode, de trajectperiode en periodieke evaluaties.