Werkwijze

Werkwijze

We starten elk zorgtraject met een uitgebreide intake en voortraject. Dit vinden we belangrijk om te zorgen dat de cliënt en zorgverlener zo goed mogelijk bij elkaar passen. Alleen bij een goede match starten we de hulpverlening op. Bij het voortraject zijn altijd twee personen vanuit DGT Zorg betrokken, en samen bekijken we wat de zorgvraag precies is en hoe we die kunnen uitvoeren. Na de intake volgt een kennismaking, en vervolgens start een observatieperiode. In deze periode bekijken we samen met de cliënt en zijn/haar omgeving aan welke doelen we gaan werken en welke methode we hiervoor inzetten. In het zorgplan leggen we de doelen vast en alle andere afspraken over de begeleiding die we bieden. 
 
Voor ons is de relatie tussen cliënt en zorgverlener erg belangrijk. De cliënt moet de zorgverlener vertrouwen en er moet een goede klik zijn. Tussentijds evalueren wij meerdere keren het zorgtraject om samen te bepalen of we op de juiste manier bezig zijn. Waar nodig stellen we de doelen in het zorgplan bij. Bij deze evaluaties zijn de cliënt, maar ook zijn of haar directe omgeving betrokken.